Yilong Wang

Yilong Wang

Assistant Research Fellow
wyl@bimsa.cn
Quantum Algebra, Modular Category, TQFT

Personal Information: https://yilongwang11.github.io